Là một khu vực đặc biệt ở thủ đô, khu phố cổ Bangkok khá khác biệt với các khu vực khác với âm thanh sôi...